PROGRAM SPOTKANIA NR 3*
21 października 2021, godzina 18:00

18:00 - 18:30 SM - monitorowanie leczenia modyfikującego przebieg choroby

– prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska

w

18:30 - 18:35 DYSKUSJA – pytania od uczestników

18:35 - 19:05 Doustna antykoagulacja w profilaktyce wtórnej udaru mózgu u osób ≥ 70 r.ż.

– dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, prof. SUM

w

19:05 - 19:20 DYSKUSJA – pytania od uczestników

* Wydarzenie naukowe organizowane dzięki wsparciu firm MERCK i PFIZER