PROGRAM SPOTKANIA NR 2*
8 czerwca 2021, godzina 18:00

18:00 - 18:30 Terapia reperfuzyjna udaru mózgu u pacjentów stosujących antykoagulację doustną

– dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal, prof. SUM

w

18:30 - 18:35 DYSKUSJA – pytania od uczestników

18:35 - 19:05 Kiedy i od jakiego leku rozpocząć leczenie SM?

– prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska

w

19:05 - 19:20 DYSKUSJA – pytania od uczestników

* Wydarzenie naukowe organizowane dzięki wsparciu firm BIOGEN i PFIZER