25-26 listopada 2022

live streaming

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

zapraszamy do udziału w konferencji NeuroSilesia 3, która odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2022 w wersji on-line.

Poprzednia edycja konferencji NeuroSilesia odbyła się w 2020r. w Katowicach. Podczas dwóch dni obrad zostały poruszone tematy  z zakresu neurologii dziecięcej oraz dorosłych. Zarówno frekwencja podczas konferencji, jak i późniejsze rozmowy z Koleżankami i Kolegami przekonały nas o tym, ze tematyka konferencji, dobór prezentowanych zagadnień, jak i sposób ich przekazania spotkały się z dobrym odbiorem środowiska neurologów.

Wierzymy więc, że aktualna edycja konferencji, zorganizowana w wersji wirtualnej, podczas której omówione zostaną zagadnienia dotyczące nowoczesnej diagnostyki i leczenia w neurologii dziecięcej i dorosłych, będzie dla wszystkich jej Uczestników interesująca z poznawczego punktu widzenia i użyteczna w codziennej praktyce.

Program spotkania  będzie dostępny wkrótce.

Życzymy Państwu dobrego odbioru

Pozdrawiamy
Anetta Lasek-Bal
Ilona Kopyta